PL logo EN
Szukaj |
Festiwal - Partnerzy
Samorząd Województwa Pomorskiego
Podstawowym zadaniem i celem samorządu jest określenie strategii rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu. Samorząd współpracuje w tym zakresie m.in. z lokalnymi jednostkami samorządowymi (urzędami gmin, miast, starostwami), Wojewodą jako przedstawicielem władzy państwowej, organizacjami pozarządowymi i wolontariackimi, uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi, innymi województwami, a także z organizacjami i regionami innych państw. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje funkcję mecenasa w dziedzinie kultury w swoim regionie.
 
Samorząd Województwa Pomorskiego jest organizatorem znaczących instytucji artystycznych i instytucji kultury w regionie, wśród nich wymienić należy m.in.: Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina, Operę Bałtycką w Gdańsku, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Teatr Wybrzeże, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, czy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Jest także współorganizatorem Europejskiego Centrum Solidarności i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
 
SWP podejmuje ponadto liczne działania, które mają za zadanie wzbogacanie oferty kulturalnej województwa pomorskiego, promowanie twórców kultury oraz ich dzieł, wspieranie rozwoju kulturalnego ruchu regionalnego, a także propagowanie i nagradzanie twórców kultury i najbardziej znaczących przedsięwzięć kulturalnych.
 
Powyższe zadania realizowane są poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim, a także przyznawanie Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego, Nagrody specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa Pomorskiego, nagród dla laureatów przedsięwzięć i konkursów kulturalnych realizowanych przez instytucje albo inne jednostki organizacyjne na terenie województwa Pomorskiego oraz stypendiów dla twórców kultury.
 
Następna edycja za:
-1743 dni
Filmy konkursowe
Festival in out in news